Het Project

Het idee van de Sport- en Speelstraat De Brink is opgepakt door bewoners en lokale partners.
Het is de ideale locatie voor school (brede school gedachte) en sportverenigingen om de jeugd te bereiken.
Beleven en uitgedaagd worden is waar het om draait.
De Speelstraat beslaat 4 zones: een schoolplein met speelvoorzieningen voor de jongste jeugd, een kunstgrasveld voor spelsporten, met podium voor culturele activiteiten, een zone voor de grondvormen van bewegen: klimmen, klauteren, balanceren en een zone voor avontuurlijk spelen.
Op 30 september 2009 opende Erica Terpstra de eerste Sport- en Speelstraat van Nederland.
De voorzitter van NOC*NSF toog hoogstpersoonlijk naar Ottersum om de opening te verrichten van dit unieke concept.
“Het is fantastisch wanneer midden in een dorp dit project, door iedereen gedragen, gerealiseerd wordt.
Dit project kan, wanneer we praten over vitale dorpskernen, als voorbeeld dienen voor héél Nederland.
Optimale leefbaarheid voor jeugd, senioren en mensen met een beperking, aldus Terpstra.
De Brink is inmiddels uitgegroeid tot dé ontmoetingsplaats van Ottersum.

Onze visie

Creëren in plaats van molesteren is ons motto.
We willen een bijdrage leveren en met de realisatie van de sport en speelstraat sturen op gewenst gezond gedrag: één van de pijlers nodig voor een vitale dorpskern.
De Sport & Speelstraat is dé ontmoetingsplaats voor het hele dorp waar deze visie is gerealiseerd.
Door de ligging, naast school, kinderdagverblijf en seniorenwoningen brengen we alle doelgroepen met elkaar in contact.
Zowel tijdens school als erna worden er activiteiten aangeboden, dit in nauwe samenwerking met school, verenigingsleven en de gemeente Gennep.

Actuele situatie

Het burgerinitiatief Sport en Speelstraat De Brink bestaat ruim 15 jaar.
In 2009 openden we met elkaar deze plaats waar Ottersum trots op is.
Het bestuur van Sport en Speelstraat De Brink heeft afgelopen jaar in goed overleg met Gemeente Gennep, Directie Basisschool de Brink en bestuur Lijn 83, geprobeerd de meerwaarde stevig onder de aandacht te brengen.
Er bleek echter zowel bij de Basisschool als de Gemeente Gennep onvoldoende draagvlak om hier verder amen de schouders onder te zetten en bijvoorbeeld kleine onderhoudstaken als bladvegen etc. te verzorgen.
Door deze situatie heeft het bestuur haar taken per 1 januari 2021 overgedragen aan de Afdeling Beheer en Onderhoud van de Gemeente Gennep.
Concreet betekent dit het volgende: De Sport en Speelstraat is nog steeds levend en stuurt op gezond gewenst gedrag.
Het bestuur zal vanaf nu niet meer zorgen voor klein onderhoud en stopt als aanspreekpunt voor onderhoudszaken.
U kunt hiervoor terecht bij de Gemeente Gennep.
Het bestuur stopt met de activiteiten en activatie van de Club van 31; Ouders van de dag, Toezicht(h)ouders van de dag voor degene die daar nog actief zijn.
Deze taken worden niet overgenomen.
Het bestuur is geen aanspreekpunt meer voor buurtbewoners als het gaat om de lusten en de lasten van de Sport en Speelstraat.
Voor positieve feedback, maar ook voor overlast ten gevolg van geluid, vandalisme, hangjeugd o.i.d. U kunt hiervoor terecht bij de gemeente Gennep.
U kunt hiervoor terecht bij "Gemeente Gennep"

Te verwachten

We hebben een andere rol aangenomen: Wij zullen in een kleinere vorm als initiatiefnemers activiteiten en evenementen blijven aanjagen en ondersteunen.
Denk daarbij aan de Rock Academie, Ottersummmum, en de Niersdal Survivalrun.
De Gemeente Gennep heeft het initiatief genomen om de bijdrage stop te zetten en het beheer over te nemen.
Er zijn inmiddels gesprekken opgestart met de dorpsondersteuner en DAG Ottersum om te kijken naar het vervolg.
Het bestuur kijkt met belangstelling uit naar de ontwikkelingen en bedankt alle sponsoren, vrijwilligers ambassadeurs die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor Sport- en Speelstraat de Brink.
Tot slot: We zijn super trots op de realisatie en resultaat van Sport en Speelstraat de Brink en willen alle betrokken vrijwilligers nu en in de afgelopen jaren danken voor de inzet!

Contact

Bestuur:
• Paul Terpstra, voorzitter
• Fred Pinckers, penningmeester
• Jurgen Wagemakers, bestuurslid

Onderhoud:
U kunt hiervoor terecht bij de gemeente Gennep.

Overlast U kunt hiervoor terecht bij de gemeente Gennep.
Initiatieven? Heb je een goed plan of idee om de sport en speelstraat te verrijken of te verbeteren?
We horen het graag.
Voor algemene vragen: info@sportenspeelstraatdebrink.nl
Voor vragen over de website :   webmaster@sportenspeelstraatdebrink.nl